2.6.08

Heretat

I aquí, amb la cara dins del llot,
feta la repartició
dels rosegons de pa i de les monedes
daurades, veig que no m’ha correspost
ni res d’allò ni d’això altre,
sinó una vulgar palangana
de plàstic groc que tanmateix
pareix que brilla quan la llum hi toca.